A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phòng chống cháy nổ

   UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN                  Độc lập – Tự do – hạnh phúc

    
    

 

  Số: 24/KH-MNVK                       Xuân Sơn, ngày 16 tháng 10  năm 2019

 

                                             KẾ HOẠCH

            Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019

 
  

 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luạt sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ Công văn số 371/PGDĐT-HĐNG ngày 10/6/2019 về việc tăng cường các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các trường học trên địa bàn huyện.

          Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng chống cháy nổ của trường mầm non Vành Khuyên. Nhà trường xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích.

 Nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của UBND huyện Châu Đức; các văn bản pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an và và các văn bản của PGD về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường.

 Nâng cao hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của nhà trường, sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp nguồn lực của toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

2. Yêu cầu.

CCVC, người lao động trong nhà trường phải xác định việc tham gia phong

trào phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mỗi CCVC, người lao động có trách nhiệm tự giác thực hiện các quy định về PCCC và chủ động tuyên truyền, vận động gia đình tích cực thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, triển khai các biện pháp đến toàn thể đội ngũ nhà trường về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác theo phương châm “4 tại chỗ” để khi có cháy nổ xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

II. Nội dung.

1. Công tác tuyên truyền.

           Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến CB, GV, NV thông qua các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, treo băng rôn tuyên truyền trước cổng trường với nội dung"Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân" để từng cá nhân và cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ trong cơ quan và gia đình. Tổ chức tuyên truyền qua buổi hội nghị Cha mẹ học sinh đầu năm học để cùng phối hợp thực hiện.

           Triển khai kịp thời các công văn, văn bản quy định của các cấp tới tất cả CB, GV, NV trong đơn vị nắm bắt và thực hiện tốt.

2. Công tác chuẩn bị.

           Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống cháy nổ tại đơn vị để sẵn sàng đối phó, ứng cứu, giải quyết các tình huống xảy ra.

           Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV ký cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng chống để không xảy ra sự cố cháy nổ tại đơn vị mình.Cử nhân viên bảo vệ tập huấn công tác phòng chống cháy nổ do các cấp tổ chức, sau đó triển khai, tập huấn cho toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.

Trang bị các dụng cụ, phương tiện như: Câu liêm, thang, ống dẫn nước, bể chứa nước phải thường xuyên đầy nước, kiểm tra các bình chữa cháy và để nơi thuận tiện, an toàn.

Tự thực hiện kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC trong nhà trường, có kế hoạch trang bị bổ sung các phương tiện, bảo dưỡng định kỳ, bơm khí và bột vào các bình chữa cháy để đảm bảo sử dụng có hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

3. Các quy định về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong nhà

trường.

           Bảo vệ phải thường xuyên trực 24/24 giờ tại trường và có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các ổ cắm điện và đường dây tải điện. Các lớp phải thường xuyên sắp xếp các kệ để đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học gọn gàng, ngăn nắp.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc đội ngũ nhà trường thực

hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ. Toàn thể đội ngũ CB, GV, NV luôn nêu cao ý thức và chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ.

           Phải chú ý tắt các thiết bị điện như quạt, bóng đèn, máy vi tính…và rút các phích điện ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng đến và trước khi ra về, đặc biệt là khi cúp điện đột ngột. Gắn các câu như: Tắt quạt, tắt điện…tại các ổ cắm điện. Hồ sơ nhà trường phải được bảo quản và để vị trí an toàn. Các ổ điện phải tuyệt đối để xa tầm với của trẻ, khi giáo viên sử dụng thiết bị dạy học có sử dụng điện, phải chú ý tránh xa nơi trẻ ngồi, tuyệt đối phải kiểm tra đường dây dẫn, ổ cắm để đảm bảo an toàn, nếu đã cũ hay xuống cấp phải đề nghị thay mới, không sử dụng gây chập điện dẫn đến cháy nổ, không đun nấu bằng điện tại lớp học. Nhà bếp phải đóng khóa gas cẩn thận sau khi sử dụng, kiểm tra kỹ các nguồn dẫn điện, nếu phát hiện sự cố phải báo cáo ngay cho ban chỉ đạo nhà trường để kịp thời khắc phục.

4. Các biện pháp xử lý khi có cháy nổ xảy ra.

           Khi có tình huống cháy nổ xảy ra tại đơn vị, cần xác định nhanh nguyên nhân và nơi phát ra cháy, tổ công tác phòng chống cháy nổ phải có mặt kịp thời để thực hiện ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống như ngắt cầu giao điện, đưa trẻ ra nơi an toàn ( nếu là ban ngày), đưa người bị nạn đi cấp cứu (nếu có), đồng thời phối hợp với các ban ngành, lực lượng công an tại địa phương cùng thực hiện công tác ứng cứu.

           Bảo vệ các tài liệu, hồ sơ sổ sách của nhà trường sau khi đưa toàn bộ ra khỏi đám cháy, không để kẻ gian lợi dụng lấy cắp.

           Dùng bình phun dập lửa, tấp cát, nhúng ướt chăn, mền tấp đám cháy, dùng dây phun nước. Nếu đám cháy trên cao, cần sử dụng thang leo, khâu liêm. Tình huống nghiêm trọng cần phải gọi khẩn cấp 114 để ứng cứu kịp thời.

III. Tổ chức thực hiện.

           Tiếp tục thực hiện tốt văn bản của cấp trên. Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy đối với đội ngũ CB, GV, CNV.

           BCĐ xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để CB, GV, CNV  cùng thực hiện tốt. Phối hợp với chính quyền địa phương để cùng nhau tổ chức thực hiện và ứng cứu khi có sự cố xảy ra có hiệu quả.

           Giáo viên thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục vào các hoạt động trong ngày của trẻ. Tăng cường cho trẻ xem các video về tác hại của cháy nổ, nghịch điện để trẻ có thêm kiến thức phòng tránh.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống cháy nổ của trường mầm non Vành Khuyên. Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ phận triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên/.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận (để t/h);

- Lưu VT.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng trước : 147